Dịch vụ vệ sinh, đánh bóng sàn nhựa Vinyl giả gỗ tại Huế

DỊCH VỤ VỆ SINH SÀN NHỰA VINYL
Dịch vụ vệ sinh, đánh bóng sàn nhựa Vinyl giả gỗ mới thi công lắp đặt (có kết hợp máy đánh bóng tốc độ cao)
Dịch vụ vệ sinh, đánh bóng sàn nhựa Vinyl giả gỗ cũ (đã sử dụng) (có kết hợp máy đánh bóng tốc độ cao)
Dịch vụ vệ sinh, phủ bóng sàn nhựa Vinyl giả gỗ mới thi công lắp đặt (không sử dụng máy đánh bóng tốc độ cao)
Dịch vụ vệ sinh, phủ bóng sàn nhựa Vinyl giả gỗ cũ (đã sử dụng) (không sử dụng máy đánh bóng tốc độ cao)

III/ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH SÀN NHỰA VINYL
STT HẠNG MỤC DỊCH VỤ SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ
01 Dịch vụ vệ sinh, đánh bóng sàn nhựa Vinyl mới thi công lắp đặt. (có kết hợp máy đánh bóng tốc độ cao) 01 M2 hoặc trọn gói Khảo sát, báo giá
02 Dịch vụ vệ sinh, đánh bóng sàn nhựa Vinyl cũ (đã qua sử dụng). (có kết hợp máy đánh bóng tốc độ cao) 01 M2 hoặc trọn gói Khảo sát, báo giá
03 Dịch vụ vệ sinh, phủ bóng sàn nhựa Vinyl mới thi công 01 M2 hoặc trọn gói Khảo sát, báo giá
04 Dịch vụ vệ sinh, phủ bóng sàn nhựa Vinyl cũ (đã qua sử dụng) 01 M2 hoặc trọn gói Khảo sát, báo giá
05 Dịch vụ thi công lắp đặt sàn nhựa Vinyl mới 01 M2 hoặc trọn gói Khảo sát, báo giá
06 Bán lẻ, bán sỉ sàn nhựa Vinyl tại TPHCM và các tỉnh