Vệ sinh nhà cửa ở Huế

VỆ SINH CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ? Ngành dịch vụ vệ sinh công nghiệp bắt đầu tại Việt Nam từ những năm 80 nhưng nó vẫn chỉ ở dạng thủ công, khởi đầu …